Obiekty mieszkaniowe

Wybrane projekty budynków mieszkalno – usługowych:

  • Zespół budynków mieszkalno-usługowych „Nowych Kosmonautów” z 2 poziomami parkingów podziemnych w Poznaniu przy ul. Naramowickiej/Serbskiej, PUM: 18 600 m2, projekt: 2017-2018, arch. Archikwadrat sp. z o.o, realizacja: UNIBEP S.A.
  • Zespół budynków mieszkalno-usługowych w Poznaniu w rejonie writing essay ul. Koszalińskiej – PUM: ok. 80 tys. m2, projekt: 2017-2018, arch. Kostka i Kurka Architekci i Graphite-Group Łódź, realizacja: AGROBEX Poznań, Inwestor: PTBS Poznań
      
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym w Poznaniu przy ul. Lwowskiej – etap 1, PUM: 10 tys. m2, projekt: 2017-2018, arch. Archikwadrat sp. z o.o, realizacja: Jakon sp. z o.o.
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym w Poznaniu przy ul. Kórnickiej – etap 1, PUM: 9100 m2, projekt: 2016-2017, arch. Jakon sp. j., realizacja: Jakon sp. z o.o.
  • Budynek mieszkalno-usługowy z 2 poziomami parkingów podziemnych w Krakowie przy ul. Racławickiej – PUM: 8000 m2, projekt: 2016, arch. Archikwadrat sp. z o.o., realizacja: BUDIMEX S.A.
  • Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym przy ul. Niedziałkowskiego w PoznaniuPUM: 4300 m2, projekt: 2015, arch. Archikwadrat sp. z o.o., realizacja: WECHTA s.j.
   Niedzialkowskiego-02 Niedzialkowskiego-01
  • Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Rolnej w Poznaniu – PUM: 7300 m2, projekt: 2014, arch. Archikwadrat, realizacja: WECHTA s.j.
   cam_051.RGB_color-1 cam_04.RGB_color
  • Budynek mieszkalny przy ul. Morzyczańskiej w Poznaniu – PUM: 9300 m2, projekt: 2014-2015, arch. Archikwadrat, realizacja: WECHTA s.j.
   cam_005.RGB_color cam_004.RGB_color
  • Budynek mieszkalny przy ul. Chłapowskiego w Poznaniu – PUM: 7500 m2, projekt: 2014,  arch. Archikwadrat, realizacja: BUDIMEX
   cam_prawa.RGB_color camera_front.RGB_color
  • Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej w PoznaniuPUM: 5000 m2, projekt: 2012, arch. Archikwadrat, realizacja: WECHTA s.j.
   Orzeszkowej_ujecie_z_gory_bloki_cr Orzeszkowej-16 Orzeszkowej-19 Orzeszkowej-28
  • Osiedle mieszkaniowe przy ul Smolnej w Poznaniu – PUM: ok. 40000 m2, projekt: 2009-2014, arch. Kostka i Kurka Architekci., realizacja: BUDIMEX
   Smolna-01 Smolna-02
  • Zespół budynków mieszkalno-usługowych na Dębcu w Poznaniu przy ul. 28 czerca 1956 r. – PUM: 25000 m2, projekt: 2012-2013,  arch. Archikwadrat, realizacja: HENPOL sp. z o.o.
   Debiec01 Debiec04
  • Budynek mieszkalno-usługowy w Poznaniu przy ul. Hercena – PUM: 9500 m2, projekt: 2009, arch. Poznań Projekt, realizacja: PEKABUD Morasko
   Hercena07 Hercena10

  • Osiedle mieszkaniowe w Koziegłowach k. Poznania, osiedle LeśnePUM: 27000 m2, projekt: 2009-2010, arch. Poznań Projekt, realizacja: PEKABUD Morasko
  • Osiedle Olimpijczyków – Fordon Bydgoszcz – PUM: 19000 m2, projekt: 2008, arch. Kostka i Kurka Architekci., realizacja: PROJPRZEM S.A.
  • Budynek mieszkalno-usługowy „TARASY WARTY” przy ul./ul. Na Miasteczku/Łuczniczej w Poznaniu – PUM: 23000 m2, projekt: 2007-2009, arch. Przemysław Michalak, realizacja: Apartementy Na Miasteczku sp. z o.o.
   Tarasy-Warty-16 Tarasy-Warty-17
 • Osiedle mieszkaniowe przy ul Grunwaldzkiej w Poznaniu – PUM: 35000 m2, projekt: 2006-2007, arch. Kostka i Kurka Architekci., realizacja: obiekt nie zrealizowany
 • Osiedle mieszkaniowe „Akwarium” ul. Karpia 22 Poznań – PUM: 12300 m2, projekt: 2005-2006, arch. Poznań Projekt
  Karpia-03 Karpia-05

 • Zespół mieszkaniowo-usługowy „KASKADA REDŁOWSKA” w Gdyni (Budowa roku 2006 – nagroda I stopnia) – PUM: 36000 m2, projekt: 2004-2005, arch. Michał Żołnierkiewicz, Realizacja: Allcon S.A.
  kaskada_01 kaskada_02