Budowa roku

W 2004 i 2005 roku wykonywaliśmy kompleksowy projekt konstrukcji obiektu mieszkalno-usługowego Kaskada Redłowska w Gdyni Redłowie. Projekt wykonywaliśmy pod kierownictwem mgr. inż. Jerzego Siemińskiego z Gdańska i arch. Michała Żołnierkiewicza z Sopotu. Inwestorem i wykonawcą była firma Allcon S.A. z Gdańska. Obiekt ten dostał w 2006 roku tytuł Budowa roku 2006 – nagroda I stopnia – Kaskada Redłowska w Gdyni Redłowie.

kaskada_01 kaskada_0283afba6e29821cbc8e7dd7da275ba712 4c00b8ec4ec2b9078bf3b39c2dcf040b 3c77194bb5c363b73fdbcb108f775ee6